Reclamació de reconeixement de temps treballat a l'estranger


Disponible per: AFILIADES


Recentment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha estimat una qüestió prejudicial que va plantejar la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Castell i Lleó, per la qual es reconeix a les Infermeres el temps treballat en altres Estats. Membres als efectes de triennis, i de carrera professional.

La Sentència de la Sala Sisena del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 28 d'abril de 2022, reconeix el que ja reconeixien diversos tribunals d'instància, però que veien sent desestimat pels Tribunals Superiors de Justícia, de les respectives Comunitats autònomes.

La Sala ve a dir que qualsevol normativa nacional, que no tingui en compte la totalitat dels períodes efectivament treballats en un Estat Membre diferent del d'origen del treballador (el més habitual era Regne Unit), aniria en contra dels disposats en el article 45 del Tractat Fundacional de la Unió Europea, ja que limita la lliure circulació dels treballadors.

La Sentència recorda el que disposa l'article 7 del Reglament núm. 492/2011, mitjançant el qual es prohibeix no només les discriminacions directes, sinó també qualsevol forma de discriminació indirecta que, aplicant altres criteris de diferenciació conducta a una clara discriminació, com és no reconèixer el temps treballat a institucions públiques d'un altre país que siguin membres de la Unió Europea, o bé tingui tractats bilaterals reconeguts en aquest sentit.

 

Sol·licitud de reconeixement del temps treballat a l'estranger

És per això que, si heu treballat a l'estranger, us animem que sol·liciteu el reconeixement del vostre temps treballat, tant a efectes de carrera professional, com de còmput d'antiguitat, i si us ho han denegat, recórrer utilitzant el model de reclamació que posem a la vostra disposició en aquest procés.

 

Tràmits a fer abans de la reclamació:

Abans de poder fer aquest tràmit de reclamació, cal presentar la sol·licitud amb la documentació degudament acreditada (traduïda i postil·lada) davant la Gerència Territorial.

 

Resolució o silenci administratiu

Un cop hàgiu presentat la sol·licitud:

Si hi ha resolució, tenim un mes per interposar el recurs i si es produeix desestimació per silenci, esperem tres mesos per interposar el recurs, des de la data de presentació.

Si el recurs es desestima, ja passaríem a fer la demanda.

 

 


Accés al procés

Prem sobre el següent botó per accedir al procés i a tota la informació. Cal ser afiliada.

Accedir al procés