Reclamació de vehicle dispersió geogràfica


Disponible per: AFILIADES


Reclamació escrita que s'ha de dirigir de forma personal a la Direcció de Recursos Humans del centre/empresa de treball.

Aquesta reclamació te per finalitat sol·licitar per escrit que l'empresa posi a disposició de les treballadores i treballadors un vehicle per poder realitzar els desplaçaments durant la seva jornada laboral. Concretament aquelles treballadores amb dispersió geogràfica reconeguda.

Aquest fet ja sigut dirimit en els nostres tribunals, en concret la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana de data 12 de gener de 2015, en la qual s'estableix que l'ocupador té l'obligació de facilitar el transport necessari perquè els treballadors puguen desplaçar-se als llocs en els quals hagen de prestar els seus serveis, especialment si aquests es troben dispersos geogràficament.

També en la Sentència del Tribunal Suprem de data 14 de juliol de 2015 es reconeix el dret del treballador a disposar d'un mitjà de transport proporcionat per l'ocupador per a evitar riscos laborals, com pot ser el cas dels desplaçaments per carretera.

 

Com fer la reclamació?

Primer caldrà enviar el document reclamant a l'empresa que posi a disposició de les treballadores i treballadors el vehicle (reclamació extrajudicial).

Si no ho accepten o hi ha silenci, podrem procedir amb la reclamació judicial en segona instància.

 

Preu: gratuït

   


Procés

Per crear el document de reclamació extrajudicial, accedeix al formulari i omple les dades que es sol·liciten.

Accedir al formulari

 

Reps el document al teu e-mail

Un cop omplert el formulari, rebràs el document a l'e-mail que hagis indicat.

  • Si has signat el document digitalment durant el procés, el podràs enviar directament per registre telemàtic o burofax.
  • Si no l'has signat digitalment, podràs imprimir el document i signar-lo per entregar-lo presencialment (en empreses que no disposin de registre telematic).