Disconformitat signatura DPO


Disponible per: AFILIADES / NO AFILIADES


Des d'Infermeres de Catalunya creiem que l’ICS, una vegada més, ha incomplert els terminis i les formes en el pacte de les DPO (Direcció per Objectius) tal com es va acordar en el seu moment en la Instrucció 1/2008 que especifica:

Article 4.2.2 “La fixació d’objectius... es durà a terme, amb caràcter general, dins del darrera trimestre de l’any natural anterior...”

Estem al mes de juliol i encara no s’han signat les DPO provisionals a moltes Gerències Territorials.

I segueix...

Article 5.2 “En aquells supòsits en què per causes excepcionals o extraordinàries degudament justificades, l’Institut Català de la Salut no hagi pogut fixar objectius dins del període ordinari de fixació... s’entendrà que queden automàticament prorrogats els de l’exercici anterior.”

 

És per aquest motiu que des de la Junta de Personal d'Atenció Primària de Barcelona, amb l'acord de tots els sindicats amb representació, es recomana que en el moment que es signin les DPO cal afegir al peu de la signatura la paraula DISCONFORME. Infermeres de Catalunya fem extensible aquesta recomanació a la resta de Gerències Territorials.

Tot i això, des d'Infermeres de Catalunya us instem a què envieu un escrit manifestant la vostra disconformitat i ho envieu per e-valisa, per deixar constància expressa i que l’ICS hagi de donar-vos resposta.

És fàcil pensar que això no servirà per res, és el discurs que estem acostumats a sentir des de fa anys, però un petit gest pot generar un gran canvi.

A continuació oferim una eina per elaborar l'escrit de forma automàtica.

Preu: Gratuït

 


Elaboració d'escrit i presentació

Per elaborar automàticament l'escrit de disconformitat prem sobre el següent botó. Indica les dades laborals que es demanen.

Accedir al formulari

 

Un cop omplert el formulari, rebràs el document en format PDF al correu electrònic que hagis indicat. Si l'has signat, el podràs enviar directament per evalisa a la teva Gerència Territorial.