Reclamació part proporcional de guàrdies durant una IT


Disponible per: AFILIADES


Reclamació per a que totes les treballadores i treballadors de baixa que prestin serveis per empreses o administracions que apliquin el III Conveni SISCAT percebin la quantitat relativa a les guàrdies, de forma que no cobrin menys pel fet d’estar de baixa.

 

Com ho reclamo?

La reclamació es farà en dos fases:

  1. Fase extrajudicial, on farem un requeriment per escrit per tal d’interrompre la prescripció de les quantitats que et puguin deure.
  2. En cas que no tinguem resposta o aquesta sigui desestimatòria, presentarem demanda reclamant el pagament de les quantitats deixades de percebre.

 

Encara estic de baixa. ¿Puc reclamar? 

Sí. La reclamación prescriu transcorregut un any des del moment en que es podría tenir dret a cobrar la quantitat reclamada. És a dir, la mensualitat de febrer de 2022 hauría prescrit l’1 de març de 2023.

 

Quina documentación necessito (per a la fase judicial)?

  1. Comprobant d’Incapacitat Temporal.
  2. Nòmina del més anterior a la situación d’Incapacitat Temporal. Per exemple; si ens han donat la IT al febrer necessitaré la nòmina de gener.
  3. Nòmines de tots els mesos en els que no s’ha pagat el complement d’IT.
  4. Comprobant d’Alta de la Incapacitat Temporal si te l’han donat.

 

Si sóc funcionaria/i o m’aplica la normativa de l'ICS tinc dret a percebre-ho?

Sense perjudici de que per jurisprudencia d’europa caldria que no experimentis cap perjudici pel fet de gaudir de vacances respecte del cobrament de salari, aquesta campanya va dirigida tant sols a les empreses que apliquen el III Conveni Siscat i, per tant, no s’hi podrá acollir el personal de l’ICS.

 

Puc presentar la demanda amb més companyes/s?

En efecte. Si identifiqueu que al vostre centre sou diverses persones que no heu percebut la dita quantitat es pot acumular en un sol procés.

 

Quant triga una reclamación d’aquest tipus?

Malhauradament la justicia és lenta i aquesta mena de procediments poden allargar-se fins a dos anys. Dit això, és cert també que a la demanda reclamarem els interessos per la manca de pagament en temps i forma, per tal de compensar l’incompliment empresarial.

 

Quant costa reclamar aquest dret amb Infermeres de Catalunya?

El preu pels serveis d’asesorament jurídic dels professionals del Sindicat es dividèixen de la següent forma:

  1. RECLAMACIÓ EXTRAJUDICIAL: 40 Euros
  2. RECLAMACIÓ JUDICIAL: 250 Euros (+ un 10% + IVA) del que s’obtingui amb la demanda.  

 

¿Em val la pena reclamar?

Sí. Val la pena reclamar perquè no tant sols garantiràs els teus drets vulnerats de forma reactiva sino que, si et donen la raó, cobraràs aquestes guàrdies realitzades durant la mensualitat anterior a la del període de IT.

 

  


Procés

Per crear el document de reclamació extrajudicial, accedeix al formulari i omple les dades que es sol·liciten.

Accedir al formulari

 

Reps el document al teu e-mail

Un cop omplert el formulari, rebràs el document a l'e-mail que hagis indicat.

  • Si has signat el document digitalment durant el procés, el podràs enviar directament per registre telemàtic o burofax.
  • Si no l'has signat digitalment, podràs imprimir el document i signar-lo per entregar-lo presencialment (en empreses que no disposin de registre telematic).