Termes i condicions


En utilitzar el Portal de Tràmits, acceptes les Condicions del servei i la Política de Protecció de Dades i Galetes.
 

Informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Infermeres de Catalunya tracta les dades facilitades, conjuntament amb els que s'obtinguin de la documentació lliurada per l'interessat i les que l'entitat pugui obtenir de registres públics o altres fonts legalment admeses.

La finalitat del tractament de les dades és permetre la gestió eficaç de les relacions amb nosaltres. Aquestes dades es conservaran durant tot el període de prescripció de les accions de responsabilitat i no seran cedides a tercers.

Les dades tractades estan protegides amb els mitjans i sistemes tècnics necessaris per preservar la seva confidencialitat i evitar la pèrdua, alteració i accés no autoritzat a aquestes, d'acord amb els nivells de seguretat legalment demandats.

Tens dret d'accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les dades personals, que s'han d'exercir davant Infermeres de Catalunya en la següent adreça: C / Pallars, 193 Edifici Spaces 22@ - 08005 Barcelona; o bé al correu electrònic: secretaria@infermeresdecatalunya.cat. Així mateix, pots revocar el consentiment en qualsevol moment i tens dret a formular reclamació davant l'autoritat de control. Contacta amb la persona Delegada de Protecció de Dades al correu electrònic protecciodades@infermeresdecatalunya.cat.